சைவமும் தமிழும் சீரழிவது ஏன்?

2018 (தமிழுக்கு) வைகாசியில் யாழ்ப்பாணம் தென்மாராட்சியில் வடவரணி சிமில் கண்ணகை அம்மன் கோவிலிலே தேர்த் திருவிழாவில் இயந்திரம் (JCB Backhoe) மூலம் தேரை இழுத்து உலகத்தார் முன்னே செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர்.

“சாதி வேற்றுமை தான் போகவில்லையே! – தமிழ்
சாதியில் ஒற்றுமைக்கு இடமுமில்லையே! – இனி
இறை வழிபாடு என்பது மின்சார / இயந்திர வழியிலோ?” என
அச்செய்தி உலகத்தாரைக் கேட்டு நிற்கிறதே!
இதையறிந்த கிறுக்கல் மன்னன் யாழ்பாவாணன்
இப்படிக் கிறுக்கி உள்ளாராம் – அதையும் தான்
படித்துச் சுவைத்தால் குறைந்தா போயிடுவோம்!
அந்தக் காலத்திலே விடி காலையிலே
எந்தன் ஊரார் சங்கூதித் திருமுறை ஓதி
இறைவனை எண்ணியவாறு மக்களை எழுப்பினர்!
இந்தக் காலத்திலே விடி காலையிலே
எந்தன் ஊரில் ஒலிபெருக்கிகள் ஒப்பாரி
இறைவன் பாடலென காதுகிழிய எழுப்பிறாங்கள்!
அந்தக் காலத்திலே விடி காலையிலே
எந்தன் ஊர்க்கோவில் பெரியமணி ஓசை
இறைவனை எண்ணியவாறு மக்களை எழுப்பியது!
இந்தக் காலத்திலே விடி காலையிலே
எந்தன் ஊரில் ஒலிபெருக்கியில் மணியோசை
இறைவனை நினையாது நேரங்காட்டி எழுப்புவதாய்!
அந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் குருக்கள்மார் வலுசுத்தம்
இறைவனைக் காணலாம் அவர்கள் வழிபாட்டிலே!
இந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் குருக்கள்மார் சுத்தமில்லை
இறைபக்தியைக் காணவில்லை அவர்கள் வழிபாட்டிலே!
அந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் தோல்கருவிகள் இசைமுழங்கின
இறைவனை நினைந்துருக உள்ளத்தைத் தூண்டின!
இந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் மின்சாரத்தில தோல்கருவிகள்
இறைவனை எண்ணவிடாது காதுகிழிய அலறுதே!
அந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் குருக்கள்மார் மந்திரமோத
இறைவழிபாடு உள்ளத்தை வருடி நின்றதே!
இந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் ஒலிபெருக்கி மந்திரமோத
இறைவழிபாடு ஏனோதானோ என்றவாறு நடக்கிறதே!
அந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் அடியார்கள் பஞ்சபுராணமோத
இறைவழிபாடு இனிக்க அமைதி நிலவியதே!
இந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் ஒலிபெருக்கி பஞ்சபுராணமோத
இறைவழிபாட்டை மறந்து நடைபேசியில் மேய்கிறாங்க!
அந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் உடலைமூடிய ஆடையணிந்தனர்
இறைவனைத் தேடும் கண்கள் மலிந்தன!
இந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் உடல்தெரிய ஆடையணிகின்றனர்
இறைவனைத் தேடாக்கண்கள் உடல்களை மேய்கின்றன!
அந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் கோவில்காரங்க கடவுள்பக்கம்
இறைவழிபாடு திறம்பட இடம்பெற ஊர்செழித்தது!
இந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் கோவில்காரங்க சாதிகள்பக்கம்
இறைவழிபாடு சீர்குலைய ஊரெல்லாம் வரண்டுசாகுதே!
அந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் அடியார்கள் அழுதழுது
சுவாமிகாவித் தேர்இழுத்து இறைவழிபாடு செய்ய
மூம்மாரி செழிக்கப்பெய்ய வேளாண்மை நிறைந்தது!
இந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே
எந்தன் ஊரில் அடியார்கள் சிரித்துக்கொண்டே
நான்குருளி வண்டியில சுவாமியை வைத்துத்தள்ள
இயந்திரம் (JCB Backhoe) மூலம் தேரை இழுத்துவர
சைவமும் தமிழும் சீர்குலைந்ததாக உலகம்சிரிக்க
இறைவழிபாடும் கேலிக்கூத்தாக ஊர்வரண்டு ஆள்கள்சாக
கடவுளைத் தேடினேன் வழியிலே கண்ணதாசன்
“கடவுள் ஏன் கல்லானான் – மனம்
கல்லாய் போன மனிதர்களாலே!” என்றாரே!

முழுமையான பதிவையும் படிக்க, எனது முதன்மைப் பக்கம் வருக.
http://www.ypvnpubs.com/2018/06/blog-post_15.html

Advertisements

ஆளுக்காள் எண்ணங்கள் வெவ்வேறு…

 தமிழ் ஊடகங்கள்

ஆங்கிலச் சொல் சேர்க்காத பெயரில்
ஊடகங்களும் இல்லை – அந்த
ஊடகங்களின் நிகழ்ச்சிகளும் இல்லையே!
அதனால்,
தமிழை உச்சரிக்க முடியாமல்
தமிழைக் கொல்லும் ஊடகங்கள் ஆயினவோ!

தமிழுக்காக ஒற்றுமை பேணு!

ஒற்றுமை இருந்தால் உலகை ஆளுவான்
ஒற்றுமை இல்லையேல்
உலகில் இருந்து ஒதுங்கி இருப்பான்
அவன் தான்
உலகையே ஆண்ட தமிழன்!
ஒற்றுமை இல்லாக் கடலில் வீழ்ந்து
ஆண்ட தமிழன் மாண்டு போனதாக
கடவுள் சிரிப்பதில் தவறேதும் உண்டோ?!
தமிழ் மக்கள் வாழும் மண்ணில்
ஓடுவது ஒற்றுமை இல்லாக் கடலாம்
உலக வாழ்விடங்களைச் சூழ ஓடுவது
நீலக் கடலாம் எண்ணிப் பாருங்கோவேன்!
நிறத்தால், மணத்தால், குணத்தால் என
நாம் எதிலும் வேறுபட்டு இருக்கலாம்
ஆனால்,
தாய் மொழியாம் தமிழ் மொழிக்காக
ஒற்றுமையாக இருந்து உலகை ஆளலாமே!

ஆளுக்காள் எண்ணங்கள் வெவ்வேறு…

நம்முடல்
அடுத்தவருக்குத் தெரியாது மறைக்கவே
ஆடை அணிவது
அவரவர் விருப்பம் என்பேன்!
ஆனால்,
அடுத்தவர் நம்முடலை உற்றுப் பார்க்க
நுளம்பு வலை, மீன்பிடி வலை போல
ஆடை அணிவதை
எவரும் விரும்ப மாட்டார்களே!
அற்றம் காக்க ஆடை அணியாது
சுற்றம் நோக்க ஆடை அணிவது
மற்றவர் எம்மைக் கெடுக்கத் தூண்டவோ
கற்றது ஏதும் பாவிக்கத் தவறியதாலோ
பண்பாட்டை மீறினால் பின்விளைவு கேடே!
வலை போன்ற ஆடைக்காரி
சிலை போன்று தெருவில நிற்க
பாவலர்க்குப் பாப்புனைய வரலாம்
கேவலமானோர் கெடுக்க நினைக்கலாம்
பார்ப்பவர் உள்ளம் எப்படியென யாரறிவார்!
தமிழர் பண்பாடு மின்ன
தமிழரின் பண்பாட்டைப் பேணும் ஆடைகளில்
கண்ணாறை பண்ணாறை கிடையாதே!
மேற்கத்தைய நாட்டம் நல்லதல்ல
தமிழர் பண்பாட்டைப் பேணத்தான்
இளசுகளே! தங்களை மாற்றுங்களேன்!

முழுமையான பதிவைப் படிக்க, எனது முதன்மைப் பக்கம் வருக.
http://www.ypvnpubs.com/2018/06/blog-post_7.html

கவிதையெனக் கிறுக்கிய சில…

எவருக்குத் தெரியும்?
பணம் காய்க்கும் மரம் எது?
————————
————————
“கடுமையான உழைப்பு” என்ற மரமே!
அப்பா, அம்மா பணத்தில
வாழ்வோருக்கும் தெரியாது…
வேலை வெட்டிகளுக்கும் தெரியாது…
பணம் உள்ளவருக்கோ
பிறரை ஒரு போதும் தெரியாது…

பின்னுக்கு எது நிகழும்?
பணம் உள்ள வரை தானாம்
பெண்டாட்டி, வைப்பாட்டி எனப் பலரிருப்பினமாம்!
பணம் இல்லாட்டிப் பாரும் – காலில
கருவாட்டைக் கட்டி வைத்திருந்தால் தானாம்
சாவடைந்தால் நம்முடலை – சுடுகாடு வரை
நாய்கள் கடித்து இழுத்துச் செல்லுமாமே!
உயிரற்ற எம்முடலை
காடு வரை காவிச் செல்ல
நாலு ஆள் தேவை என்றெண்ண
கருவாட்டுக் கதை சொன்னேனே!
நாலு ஆளைத் தேடிப் பிடிக்க
அன்பு தான் முதலீடு – அதை
கையாண்டால் நல்லுறவு மலருமே!

வசதி எப்படி?
சாவு என்பது
ஆண்டவன் கையில் தான் இருக்கிறதே!
வாழ்க்கை என்பது
நம்மாளுங்க கையில் தான் இருக்கிறதே!
காலம் என்பது
கரைந்து கொண்டு தான் இருக்குமே!
வாழ்தல் என்பது
காலம் கரையும் முன் வாழ்ந்துவிட வேண்டுமே!
முடிவாக ஒன்று
காலம் கரைந்து போக இடமளித்தால்
வாழ்வு எட்டப் போய் சாவு கிட்ட வருமே!

தென்றல் விடு தூது!
சீ! தூ! குப்பை நாயே!
என்றெல்லாம் – என்னை
கழித்துவிட்டு ஒதுங்கிய சிலர்
குப்பையில போட்ட
குண்டுமணியைத் தேடுவது போல
என்னையும் தேடி அலைகின்றனராம்…
குப்பையில போட்ட குண்டுமணிக்கு
என்ன நடந்திருக்குமோ – அது தான்
எனக்கும் நடந்திருக்குமெனச் சொல்லாயோ
என் இனிய தென்றல் காற்றே!

வழிகாட்டி
தோல்விகள்
ஒன்றும் கெட்டவை அல்ல
தோல்விகளைக் கண்டு
ஒருபோதும் அஞ்ச வேண்டாம்
தோல்வி அடைந்ததாலே தான்
வெற்றியை
அடைய முடியாமல் போன
கமுக்கம் (இரகசியம்) என்னவென்று
கற்றுக்கொள்ள முடிகிறதே!
வெற்றியை அடைய
தோல்வியும் ஒரு வழிகாட்டியே!

மூலம்: http://www.ypvnpubs.com/2018/06/blog-post.html

சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சித்தி விநாயகா!

நாங்கள் சதுர்த்தி நாளில் நோன்பும் இருப்போம்
சங்கடங்கள் தீருமெனக் கணபதியை வேண்டுவோம்
(நாங்கள்)

தலையில குட்டித் தோப்புக்கரணம் போடுவோம்
தலையில கொஞ்சம் அறிவைக்கூடப் பெருக்குவோம்
(தலையில)

உலகத்தில் முதன்முதல் எழுதிய ஆனைமுகனே
வியாசருக்குப் பாரதக்கதை எழுதிய ஆனைமுகனே
தந்தமுடைத்து எழுதுகோலாக்கி எழுதிய ஆனைமுகனே
எந்தன் எண்ணங்களை எழுதவுதவும் ஆனைமுகனே!
எங்கள் பிள்ளைகள் படிக்கவுதவும் ஆனைமுகனே!!
(நாங்கள்)
(தலையில)

காவேரியை நீராகக் கமண்டலத்தில் முட்ட
அடைத்து வைத்திருந்த அகத்தியருக்குக் கிட்ட
காகம் உருவில் வந்த விக்கினேசன் தட்ட
கமண்டல நீரோ ஆறாகப் பெருக விட்ட
விக்கினேசன் செயலறிந்து வேண்டி நிற்கிறோம்
அகத்தியரைப் போலவே தலையிலே குட்டி
நம்வாழ்வு மேம்பட வேண்டி நிற்கிறோம்!
(நாங்கள்)
(தலையில)

கஜமுகாசுரனுக்கு ஆயிரத்து எட்டு முறையாம்
தோப்புக்கரணம் போட்ட தேவர்கள் தானாம்
பிள்ளையாரை வேண்டிக் கொண்ட பயனாம்
பிள்ளையாரே கஜமுகாசுரனை அழித்த செயலாம்
பிள்ளையாருக்கு மும்முறை தோப்புக்கரணம் தானாம்
தேவர்கள் போட்டதை நாமும் போடுகிறோம்
பிள்ளையாரே நமக்கு நல்லறிவைத் தாருமையா!
(நாங்கள்)
(தலையில)

பிள்ளையார் முன்னே பிரம்மா குறுகிநிற்கவே
பார்த்திருந்த சந்திரன் கேவலமாகச் சிரிக்கவே
பார்த்த பிள்ளையாருக்குக் கோபம் வந்திடவே
சந்திரனைத் தேய்ந்துபோக வைத்ததும் பிள்ளையாரே!
இருண்ட சந்திரனும் பிள்ளையாரைப் பணியவே
பணிந்த சந்திரனும் வளரும்நிலை பெற்றானே!
தேய்பிறை என்பதும் வளர்பிறை என்பதும்
எங்கள் பிள்ளையார் வகுத்த செயலென்றே
சதுர்த்தியில் பணிவோம் சங்கடங்கள் தீருமென்றே!
(நாங்கள்)
(தலையில)

அறிஞர்களே! எனது குலதெய்வமாகிய என்னூர் விநாயகரை எண்ணி எழுதிய வரிகள் இவை. இதில் வரலாற்று வரிகள் இணைத்துள்ளேன். தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டுங்கள். திருத்தங்கள் செய்த பின் யூடியூப் இல் வெளியிட உதவும்.

மாதகல் அரசடி சித்தி விநாயகா போற்றி
http://www.ypvnpubs.com/2018/05/blog-post_17.html
என்ற பதிவையும் படித்துத் திருத்தம் செய்து உதவுங்கள்

பணம் உறவுக்கு அளவுகோலா?

அன்பைக் கொடுத்து அன்பைப் பெற்றதால்
எனக்கும் இல்லாளுக்கும்
மணமுறிவில்லைப் பாருங்கோ!
இந்தக் காலத்தில அன்புக்கும் கூட
பணம் தான் அளவுகோலாம்!
பணம் உண்டெனின்
அன்பைப் பொழிவாங்களாம்!
பணம் இல்லையெனின்
ஆளையே மாற்றிப் போடுவாங்களாம்!

பணத்தை அளவுகோலாகக் கொண்டு
அன்பு, நட்பு, காதல், திருமணம்
எல்லாம் இடம்பெற்ற பின்னே…
பணம் இல்லாத வேளை பார்த்து
அன்பு முறிவு, நட்பு முறிவு, காதல் முறிவு,
ஈற்றில் திருமண முறிவும் அமையுமாமே!

பணம் உறவுக்கு அளவுகோலா?
இல்லையே! – அது
உறவைப் பிரிக்கும் ஊடகமே!
அன்பு, நட்பு, காதல், திருமணம் – எதனையும்
பணத்தை வைத்து அரங்கேற்றாதீர்கள்! – பணம்
கைக்குக் கைமாறும் குணம் கொண்டது – அதேபோல
ஆள்களும் ஆளை ஆள் மாற்றுவாங்களே!


இந்தக் காதல் புளிக்கும்!

பதிவினை முழுமையாகப் படிக்கக் கீழ்வரும் இணைப்பைச் சொடுக்குக.
http://www.ypvnpubs.com/2018/05/blog-post_23.html

சும்மா சொல்லக் கூடாது!

9496212221_c855ba7b2d_o
“நல்ல மனைவியைத் தெரிவு செய்வதில் தவறியவர்கடைசியில் சாவையே தெரிவு செய்ய முனைகின்றார்” என
பாவரசர் கண்ணதாசன் சொன்ன நினைவு!
சும்மா சொல்லக் கூடாது – சற்று
நம்மாளுங்க மூளைக்கு வேலை கொடுப்பாங்களா?
“நல்ல கணவனைத் தெரிவு செய்வதில் தவறியவர்
கடைசியில் தாலிக்கொடியைத் தூக்குக்கொடி ஆக்குகின்றார்” என
நல்ல மனைவிமாரின் சாவு பறைசாற்றுகிறதே!
சும்மா சொல்லக் கூடாது – எப்பவும்
நாலு ஆளை நல்லா கேட்டறிந்து (விசாரித்து)
நல்ல ஆளைத் தெரிவு செய்வதில் வெல்லுங்கள்!
அது தான் பாருங்கோ – நம்மாளுங்க
முடிவு எடுப்பதில் தவறு செய்வதனாலேயே
தம் வாழ்வுக்கு முடிவு தேடுவது ஆச்சோ!

முடிவு எடுக்கும் போது
அக்கம், பக்கம், முன், பின்,
கடந்த காலம், நிகழ் காலம், எதிர் காலம்,
நேர் எண்ணம், எதிர் எண்ணம்,
நேர் மறை எண்ணம், எதிர் மறை எண்ணம் என
எல்லா வழியிலும் கிட்டும் விளைவுகளை
நல்லா எண்ணிப் பார்த்தே முடிவு எடுக்க வேணும்!
முடிவு எடுக்கும் போது தவறிவிட்டால்
முன்னேறும் போது இடறி விழலாம்…
சும்மா சொல்லக் கூடாது – நாம்
எடுக்கின்ற முடிவிலேயே நல்வாழ்வும் இருக்கிறதே!

முடிவு எடுத்தலை இலகுவாக்கக் கீழ்வரும் பதிவையும் படிக்கலாம்.
http://www.ypvnpubs.com/2017/02/blog-post_17.html

இறைவனின் ஒறுப்புத் தானோ!

41470891941_5b41dcd256_o

நீரிழிவுக்காரனும்
நெடும் தூரப் பயணியும்
கட்டுப்படுத்த இயலாத ஒன்று
சிறுநீர் கழித்தலையே!
கட்டுப்படுத்த இயலாத சிறுநீரை
கண்ட இடத்திலும் கழிப்பதாலே
மாற்றாருக்கு நோய்கள் உண்டாவதை
கட்டுப்படுத்த இயலாமல் போகுமே!

முழுவதும் படிக்க: http://www.ypvnpubs.com/2018/05/blog-post.html

%d bloggers like this: