வாசிப்புப் போட்டி 2017 நாளை

வலைவழி வாசிப்புப் போட்டி வெற்றி தருமா?

உறவுகளே! நான் உங்கள் யாழ்பாவாணன்!

2010 இலிருந்து எனது எண்ணங்களை வலைவழியே பகிர்ந்து வருகின்றேன்.

சமகால உறவுகளிடையே வாசிப்புப் பழக்கம் குறைந்து விட்டது. அதனை மேம்படுத்த வலைவழியே ‘வாசிப்புப் போட்டி 2016’ நடாத்தி ஓரளவு வெற்றி பெற்றேன்.

ஆயினும், 10/10/2017 அன்று ‘வாசிப்புப் போட்டி 2017’ இற்கான அறிவிப்பை (இணைப்பு: https://seebooks4u.blogspot.com/2017/10/2017.html) எனது தளத்தில் வெளியிட்டிருந்தேன். அதற்கான தேர்வு நாளை 17/12/2017 ஞாயிறு அன்று இடம் பெறுகிறது. இணைப்பைச் சொடுக்கி விரிப்பைப் படித்துப் பங்குபற்றலாமே!

மேற்படி வாசிப்புப் போட்டி நடாத்துவதால் சமகால உறவுகளிடையே வாசிப்புப் பழக்கம் ஏற்பட வாய்ப்பு மலருமா? தங்கள் ஆய்வினைப் பகிருங்கள்.

நன்றியுடன் உங்கள் யாழ்பாவாணன்.

Advertisements
%d bloggers like this: