ஒரு கதையெழுத இரு பதிவைப் படியுங்க…

பா / கவிதை புனைவது என்பது பலருக்கு இயலாமையால் சிறுகதை புனைகிறார்கள் என எவரும் எண்ணிவிடக்கூடாது. பாவில் / கவிதையில் வெளிப்படுத்த முடியாத பலதை சிறுகதையில் வெளிப்படுத்த முடியும் என்பதை எவரறிவார். பா / கவிதை புனையும் போது இலக்கண வரம்பை மீற இயலாமலிருக்கலாம். ஆயினும், சிறுகதை புனையும் போது இலக்கண வரம்பை மீறியும் மணித்துளியில் நிகழ்ந்த வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்த முடியும்.

இப்ப தான் இலங்கையிலும் சரி, இந்திய-தமிழ்நாட்டிலும் சரி மின்வெட்டுக்குத் தட்டுப்பாடில்லையே! அப்ப நீங்கள் மின்வெட்டின் போது முகங்கொடுத்த வாழ்க்கையை அப்படியே எழுதிப்பாருங்கள். அது சிறுகதையாக மின்னுவதை உங்களால் உணர முடியுமே! ஆயினும், சிறுகதை புனையும் போது இலக்கண வரம்புக்கு உட்பட்டுப் புனைவதே வெற்றியைத் தரும். சிறுகதைக்கான (பா / கவிதை இற்கானதும் கூட) இலக்கண வரம்பையறியப் பலரது படைப்புகளை வாசித்தறிதல் என்பது ஒவ்வோர் எழுத்தாளரது முயற்சியாக இருக்க வேண்டும்.

இவ்வெண்ணத்தைக் கருத்திற்கொண்டு அறிஞர் முரளிதரன் அவர்களின் மூங்கில்காற்று வலைப்பூவில் என் கண்ணுக்கெட்டிய இரண்டு பதிவுளை சிறுகதை புனைய விரும்பும் எல்லோருக்கும் பகிருகிறேன். கீழுள்ள இணைப்புகளைச் சொடுக்கிப் பயன்பெறுங்கள். சிறுகதை புனையக் கற்றுக்கொண்டால் சிறுகதை ஊடாகத் தூய தமிழைப் பேணத் தவறாதீர்கள்.

எப்படி கதை எழுதுவது? சுஜாதா+ரா.கி.ரா டிப்ஸ்
http://www.tnmurali.com/2015/02/sujatha-tips-to-write-stories.html

சுஜாதா சொல்கிறார் – சிறுகதை எப்படி இருக்க வேண்டும்?
http://www.tnmurali.com/2013/07/sujatha-definition-about-shortstory.html

Advertisements