நீங்கள் எழுத்தாளரா? அப்ப இதைப் படியுங்க…

விகடன் மேடை – நாஞ்சில்நாடன் பதில்கள் பகுதியை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள். கடந்த பதிவில் ”ஓர் எழுத்தாளனுக்கு இருக்கவேண்டிய தகுதி என்ன? இருக்கக் கூடாத பண்புகள் எவை?” என்று அலசப்பட்டிருக்கிறது. இப்பதிவில் மூன்று கேள்வி-பதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. அவை புதிய எழுத்தாளர்கள் கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய வழிகாட்டல்களே! இதனை எமது வாசகருடன் பகிருவதில் மகிழ்வடைகிறேன்!
கீழ்வரும் இணைப்பைச் சொடுக்கிப் படித்துப் பாருங்கள்!
http://wp.me/pYTZZ-2Hh