ஒன்றுபடு தமிழா! ஒன்றுபடு!

 28/08/2020 வெள்ளி மறக்காமல் இணையுங்கள்.

மரபுக்கவிதைப் பயிலரங்கம் – தொகுப்பு – 02 – தொடர் – 02

தமிழா! தமிழரே உலகின் முதற்குடி!

தமிழா! தமிழே உலகின் முதன்மொழி!

தமிழா! தமிழில் தான் நல்ல பண்பாடு!

தமிழா ஒன்றுபடு! தமிழால் ஒன்றுபடு!

https://ypvnpubs.blogspot.com/2020/08/blog-post_27.html
மேற்காணும் இணைப்பினைச் சொடுக்கி எனது முழுமையான பதிவையும் படிக்கலாம் வாங்க.

%d bloggers like this: