மொட்டை மீது பெட்டைக்குக் காதல்

அகவை ஐம்பது தான் ஆனாலும் கூட

ஆளைப் பார்த்தால் இருபது மதிக்கலாமாம்

எனக்கிருக்கிற நோய்களைக் கணக்கெடுத்தால்

அகவை எண்பதைத் தாண்டியிருப்பேன்!

அகவை பதினெட்டையும் தாண்டாத வாலை

மொட்டை என்றாலும் அழகாய் இருக்கிறியள்

கட்டையர் என்றாலும் மிடுக்காய் மின்னுறியள்

சட்டைப் பைக்குள்ளே காசும் தலைகாட்டுது

தனக்குத் தாலி கட்டினால் வாழலாமென

தெருத்தெருவாய் பின்தொடர்ந்து அலைந்து வந்தாள்!

மொட்டைத் தலையில மயிரை நட்டாலும் கூட

முளைக்க வாய்ப்பு இல்லைப் பிள்ளை…

கட்டையரானாலும் கட்டையில போகிற அகவையணை

சட்டைப்பைக் காசு காற்றில பறந்தால்

தெருவில வெள்ளைச் சேலை விரித்து

பிச்சை எடுத்தாலும் கூட நாலு காசு தேறாது

பெட்டைப் பிள்ளாய் உனக்கெங்கே ஏறப்போகுது

நானென்ற விறகுக் கட்டை சுடலைக்கே

விடலைப் பெட்டையே பெத்தவர் பேச்சுப்படி

பணக்காரப் பிஞ்சுப் பொடியனைப் பாரடி

சாகும் வரை கொஞ்சிக் குலாவி வாழலாமடியென

நானும் எப்பன் எட்டாத் தொலைவில விலகினேன்!

சொல்லுக் கேளாக் குமரிப் பெட்டை

வில்லுப் பாட்டுக்கு ஆமாப் போடுமாப் போல

தெருவழியே சொல்லுறதை கேட்டுக்கொண்டு வந்தவள்

சாகப் போகிற பழுத்த கிழத்தை

நாடாமல் ஓடித் தொலையடி என்றால்

குமரிமாதிரி ஒல்லிக் குச்சியாய் நானிருந்தாலும்

அகவை நாற்பத் தெட்டாச்சுப் பாருங்கோ

கிழட்டுக் காதலும் பழுத்தோர் மணமுடிப்பும்

ஆயுளைக் கொஞ்சம் நீட்டுமென் றெல்லோ

உங்களை நாடி வழிகிறேன் என்றாளே!

மிகுதியைத் தொடர கீழ்வரும் இணைப்பைச் சொடுக்குக.
http://www.ypvnpubs.com/2019/03/blog-post.html

தங்கள் கருத்துகளை வரவேற்கிறேன். உங்கள் யாழ்பாவாணன்.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: