சமவுரிமை கேட்டுப் புறப்படு பெண்ணே!

தாய்க்கு நிகராக இன்னொருவள் இங்கில்லை

தாய் இல்லாமல் நானும் இங்கில்லை – அந்தத்

தாய்க்குலம் அடைகின்ற துயரிற்கு அளவில்லை

தாய்மைக்குத் துணைபோன ஆணிற்கும் உணர்வில்லை

பிள்ளையைச் சுமந்தீன்ற பெண்ணிற்கு மதிப்புமில்லை

பெண்களென்றால் ஆணிற்குப் பணிந்தவள் என்றில்லை

முயன்றால் பெண்களாலும் முடியாதது ஒன்றுமில்லை

சமவுரிமை கேட்டுப் புறப்படு பெண்ணே பொங்கியெழு!

வீட்டிற்குவீடு வாசல்தான் இல்லாமல் இல்லை

வீட்டுக்காரி வீடுவாசல் கூட்டாமல் இருந்ததில்லை

வீடுகழுவி மெழுகியவளை ஆண்கள் நினைப்பதில்லை

தேனீர், சாப்பாடு பிந்தினால் பெண்ணைத் திட்டாதவரில்லை

சமையலுக்குத் துணைக்கு வாவென்றால் ஆண்களில்லை

துணைக்குப் படுக்கப்பெண் இன்றியாண் தூங்கவில்லை

ஆணுக்குப் பெண்ணென்றும் நிகராகஎழு அழிவில்லை

சமவுரிமை கேட்டுப் புறப்படு பெண்ணே பொங்கியெழு!

ஆண்களுக்கு மீசைவைச்சாலும் எப்பனும் அழகில்லை

கறுப்பியானாலும் பெண்ணழகிற்கு ஈடான ஆணில்லை

என்னவோ வீடுகளில பெண்ணுக்குத் தொடரும்தொல்லை

வீட்டுக்காரரின் உடுப்புக் கழுவாட்டிலும் கணவர்தொல்லை

வழிநெடுகப் பெண்களை மேய்கின்றவரால் வழித்தொல்லை

செயலகத்தில் ஆளுமைகளின் மேய்ச்சலால் உளத்தொல்லை

தொல்லையின்றி விடுதலைபெறப் பெண்கள் எழாமலில்லை

சமவுரிமை கேட்டுப் புறப்படு பெண்ணே பொங்கியெழு!

பெண்வயிற்றில் பிறந்தவங்க பெண்ணைப் புரிவதில்லை

பெரியவளானால் வீட்டில நெருக்கடி கொஞ்சமில்லை

அழகியானால் தெருப்பொடியள் தொல்லை எல்லையில்லை

ஈர்பத்தானால் திருமணமெனப் பெற்றவருக்கு ஓய்வில்லை

திருமணமானால் புகுந்தவீடு சிறையைவிடத் தோற்றதில்லை

படுக்கையறையில கணவனின் தொல்லைக்குக் குறைவில்லை

பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையில பெண்ணுக்கு ஓய்வில்லை

சமவுரிமை கேட்டுப் புறப்படு பெண்ணே பொங்கியெழு!

மிகுதியைத் தொடர கீழ்வரும் இணைப்பைச் சொடுக்குக.
http://www.ypvnpubs.com/2019/03/blog-post_8.html

 

மொட்டை மீது பெட்டைக்குக் காதல்

அகவை ஐம்பது தான் ஆனாலும் கூட

ஆளைப் பார்த்தால் இருபது மதிக்கலாமாம்

எனக்கிருக்கிற நோய்களைக் கணக்கெடுத்தால்

அகவை எண்பதைத் தாண்டியிருப்பேன்!

அகவை பதினெட்டையும் தாண்டாத வாலை

மொட்டை என்றாலும் அழகாய் இருக்கிறியள்

கட்டையர் என்றாலும் மிடுக்காய் மின்னுறியள்

சட்டைப் பைக்குள்ளே காசும் தலைகாட்டுது

தனக்குத் தாலி கட்டினால் வாழலாமென

தெருத்தெருவாய் பின்தொடர்ந்து அலைந்து வந்தாள்!

மொட்டைத் தலையில மயிரை நட்டாலும் கூட

முளைக்க வாய்ப்பு இல்லைப் பிள்ளை…

கட்டையரானாலும் கட்டையில போகிற அகவையணை

சட்டைப்பைக் காசு காற்றில பறந்தால்

தெருவில வெள்ளைச் சேலை விரித்து

பிச்சை எடுத்தாலும் கூட நாலு காசு தேறாது

பெட்டைப் பிள்ளாய் உனக்கெங்கே ஏறப்போகுது

நானென்ற விறகுக் கட்டை சுடலைக்கே

விடலைப் பெட்டையே பெத்தவர் பேச்சுப்படி

பணக்காரப் பிஞ்சுப் பொடியனைப் பாரடி

சாகும் வரை கொஞ்சிக் குலாவி வாழலாமடியென

நானும் எப்பன் எட்டாத் தொலைவில விலகினேன்!

சொல்லுக் கேளாக் குமரிப் பெட்டை

வில்லுப் பாட்டுக்கு ஆமாப் போடுமாப் போல

தெருவழியே சொல்லுறதை கேட்டுக்கொண்டு வந்தவள்

சாகப் போகிற பழுத்த கிழத்தை

நாடாமல் ஓடித் தொலையடி என்றால்

குமரிமாதிரி ஒல்லிக் குச்சியாய் நானிருந்தாலும்

அகவை நாற்பத் தெட்டாச்சுப் பாருங்கோ

கிழட்டுக் காதலும் பழுத்தோர் மணமுடிப்பும்

ஆயுளைக் கொஞ்சம் நீட்டுமென் றெல்லோ

உங்களை நாடி வழிகிறேன் என்றாளே!

மிகுதியைத் தொடர கீழ்வரும் இணைப்பைச் சொடுக்குக.
http://www.ypvnpubs.com/2019/03/blog-post.html

%d bloggers like this: