உள்ளத்தில் உருளும் வரிகள்

ஒரு வரி எண்ணங்கள்

  1. பணம் விரும்பிகள் உறவுகளை அணைக்கமாட்டார்களே!
  1. பிச்சை எடுத்தாலும் நம்பிக்கையைக் காப்பாற்றுபவரே நல்லவர்!
  1. அன்பும் காதலும் ஒன்றாயினும் வாழ்க்கை வேறாகிறதே!
  1. நல்லவராயினும் கெட்டவராயினும் பார்ப்பவர் பார்வையில் தானே!
  1. அன்பாலே மதிப்பளித்தோருக்குத் தானே ஊரே திரண்டு வருமே!

இரு வரி எண்ணங்கள்

1

ஊருக்குள்ள மழை வந்து வெள்ளம் பெருகி

ஏழைகளின் கொட்டில் வீடுகளைத் தின்கிறதே!

2

நாளுக்கு நாள் கடலலைகள் கரையைத் தேடி

கரையோர மண்ணைக் கடலுக்கு இரையாக்குகிறதே!

3

அழகை, அறிவைப் பேணும் வாலைகள் கூட

காளைகள் கேட்கும் கொடுப்பனவுக்கு வழியின்றி சாவு!

4

தமிழருக்குள் ஒற்றுமை ஏற்பட வாய்ப்பின்றி

தமிழினமே தலைநிமிர வழியின்றி சீரழிகின்றதே!

5

கரைகின்ற காலமும் நேரமும் மீளக் கிடைக்காது

மீளக் கிடைக்காத பொழுதிற்குள் வாழ்ந்திடணுமே!

Advertisements

One Response

  1. இனிய தீபத்திருநாள் வாழ்த்துகள்…

    Like

தங்கள் கருத்துகளை வரவேற்கிறேன். உங்கள் யாழ்பாவாணன்.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: