இனி எல்லாம் கூகிள் அட்சென்ஸ் தான்.

வலைப்பூக்களில் (Blog) எழுதலாம் வாங்க – 07

google_adsense

வலைப்பூக்களால் வருவாய் இல்லையென
மூடிவைச்சிட்டு ஒதுங்கியோரும் – கொஞ்சம்
வலைப்பூக்களை மேம்படுத்தலாம் வாங்க…
முகநூல் பக்கம் போனோரும் – கொஞ்சம்
வலைப்பூக்களை மேம்படுத்தலாம் வாங்க…
ஓர் ஏழலில் ஒரு பதிவு போதும்
ஓர் அட்சென்ஸ் கணக்கும் போதும்
நண்பர்களை அணைத்துச் சென்றால்
கருத்துப் பதிவும் பக்கப் பார்வையும்
தானாக வந்து சேர்ந்து கொள்ளும்
அட்சென்ஸ் விளம்பரம் இணைத்து
இணையவழி வருவாயும் ஈட்டலாம்!

கொஞ்சம் அட்சென்ஸ் பற்றி
சொல்லித் தாவென்று கேட்க
எவரும் முன்வரலாம் – அவர்களுக்காக
http://www.ypvnpubs.com/2018/02/blog-07.html

என் முதன்மைப் பக்கம் வருக
முழுமையான பதிவைப் படிக்கலாம்.

Advertisements
%d bloggers like this: