உலகின் முதன் மொழி தமிழாகுமா?

சுமேரிய மொழியா? வட மொழியா? தமிழ் மொழியா? உலகில் முதலில் தோன்றியது எனப் பட்டிமன்றம், வழக்காடு மன்றம் நடத்துவோரும் நம் மத்தியில் இருக்கலாம். அவர்களுக்காக உலகின் முதன் மொழி தமிழென்று சொல்லிவைக்கக் கீழ்வரும் இணைப்புகளைப் பொறுக்கித் தந்துள்ளேன்.

https://plus.google.com/+Tamilthoguppuofficial/posts/EuNQVFhG5Wq
http://indiatoday.intoday.in/education/story/oldest-languages/1/481033.html
http://www.wipjobs.com/what-are-the-7-worlds-oldest-languages/
http://www.worldblaze.in/top-10-oldest-languages-in-the-world/
http://www.worldblaze.in/top-10-oldest-languages-in-the-world/2/
https://www.quora.com/What-are-the-oldest-languages-in-the-world

மேற்காணும் இணைப்புகளைச் சொடுக்கிப் பார்த்து உறுதிப்படுத்திய பின், தமிழ் இலக்கிய எடுத்துக்காட்டுகளை முன்வைத்து “உலகில் முதல் தோன்றிய மொழி தமிழே!” என்ற மின்நூலுக்கான பதிவை எழுதித் தங்கள் வலைப்பூவில் பதிந்த பின்னர் அதன் இணைப்பை எமக்கு அனுப்பி வைத்து உதவுங்கள். மேலதிகத் தகவலுக்கு: https://seebooks4u.blogspot.com/2017/03/2017.html