காதலிக்க விரும்பும் முன்…

kaadhal_love

 

 

 

 

 

 

காதலிக்க விரும்பி
ஒருவன் ஒருவளை நாடினான்!
காதலிக்க விரும்பி
ஒருவள் ஒருவனை நாடினாள்!

முழுவதையும் படிக்கக் கீழ்வரும் இணைப்பைச் சொடுக்குக.
http://www.ypvnpubs.com/2016/09/blog-post_10.html

Advertisements