இவங்க மூடினால் தான், அவங்க நிறுத்துவாங்க

இவங்க அவங்க
குடிதண்ணீர் விற்போர் குடிகளைக் கெடுப்பவங்க
குறையாடை அணிவோர் குமரிகளைக் கெடுப்பவங்க

முழுமையான இப்பதிவினைப் படிக்கக் கீழ்வரும் இணைப்பினைச் சொடுக்குக.
http://www.ypvnpubs.com/2016/07/blog-post.html

Advertisements