சாவைத் தழுவும் திரட்டிகளுக்கு மாற்றீடாக …

இனிய எங்கள் வலையுறவுகளே!
வலைப்பூக்களில் புதிய பதிவுகள் பதியப்பட்டதும் வலைத்திரட்டிகள் ஊடாகப் பரப்புகிறோம். அவ்வகையில் இயங்கி வந்த பல வலைத்திரட்டிகள் இன்று செயலிழந்து விட்டன. ஆயினும், ஊற்று – வலைத்திரட்டி உங்கள் வலைப்பதிவுகளைத் தானியங்கி முறையில் சுடச் சுடத் திரட்டி வழங்கியது. ஊற்று முயன்று வெளிப்படுத்திய திரட்டியில் சில குறைகளும் இருக்கத்தான் செய்தது. அதனைச் சுட்டிக் காட்டிய நட்புகளுக்கு எமது நன்றி.

ஊற்று – வலைத்திரட்டியின் முதற் பதிப்பில் சிறு மாற்றம் (அழகுபடுத்தி) செய்து கீழ்வரும் இணைப்பில் பேணுகிறோம்.
http://ootru.atwebpages.com/

ஊற்று – வலைத்திரட்டியின் இரண்டாம் பதிப்பில் வெளியீட்டு விரிப்பில் மாற்றம் செய்து பார்வைக்கு இலகுபடுத்திக் கீழ்வரும் இணைப்பில் பேணுகிறோம்.
http://ootru.yarlsoft.com/

ஊற்று – வலைத்திரட்டியின் மூன்றாம் பதிப்புப் பல வசதிகள் கொண்ட சிறப்பு வலைத்திரட்டியாக வெளிவர இருக்கிறது. அதுவும் தானியங்கி முறையில் புதிய பதிவுகளைச் சுடச் சுடத் திரட்டி வழங்கும் என்பதனைத் தெரிவிக்கின்றோம்.
http://ootru1.blogspot.com/2016/06/blog-post_27.html

மேற்படி ‘ஊற்று’ வலையுலக எழுத்தாளர்கள் மன்றம் தனது தளத்தில் அறிவித்துள்ளது. அப்ப, ‘ஊற்று’ வலைத்திரட்டி போல பலரும் தயாரித்தால், சாவைத் தழுவும் திரட்டிகளுக்கு மாற்றீடாக பல புதிய திரட்டிகளை எதிர்பார்க்கலாம்.

Advertisements