நமது பயணத்தில்…

நல்ல நட்பு நம்மையே வாழவைக்கும்
கெட்ட நட்பு நம்மையே கெடுத்துவிடும்
நட்பு இன்றி நம் பயணம் தொடராது
நல்ல நட்பை நாடி நாம் பயணிப்போம்!

முழுமையாகப் படிக்கக் கீ்ழ்வரும் இணைப்பைச் சொடுக்குக.
http://www.ypvnpubs.com/2016/03/blog-post_31.html

Advertisements